1
Avaleht   Ajalugu   Uudised   Pildigalerii   Lingid   Kontakt   

Eesti palvushommikusöök 2010, palvetekst

Palve palvushommikusöögil 8.12.10
EELK peapiiskop Andres Põder
 
Püha Jumal, Teavane Isa, me täname  Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läkitanud maailma, et me usus temasse võime olla Sinu lapsed, kogeda ja jagada Sinu armastust. Aita, et sõnum Jeesuse sünnist puudutaks, puhastaks ja uuendaks Eestimaad ja kõiki  tema inimesi. 
 
Õnnista meie rahvast ja õpeta meid õigesti kasutama meile antud aega, võimalusi, õigusi ja kohustusi. Me usaldame tänus Sinu armukätesse  Eesti Vabariigi.  Sündigu siin Sinu tahtmine ja teostugu Sinu headuse kuningriik.   
 
Me palvetame Vabariigi Presidendi eest,  et Sa teda hoiaksid ja aitaksid  tema vastutusrikkas ülesandes. Kingi talle  tarkust ja jõudu ühendada ja esindada rahvast, edendada õiglust ja innustada inimesi seisma üksteise ja isamaa eest.            
 
Õnnista Vabariigi Peaministri  ja Valitsuse  tööd kõigi inimeste heaks. Anna - eriti rasketel aegadel –  neile  kindmameelsust ja omakasupüüdmatust langetada õigeid otsuseid, pidades silmas tagajärgi ja tulevikuvajadusi. Aita neil ja nende peredel olla heaks eeskujuks oma rahvale.         
 
   Me palume Riigikogu eest, kus sünnivad meie elu kujundavad maised seadused. Anna riigikogu liikmetele avatud südant ja ergast südametunnistust, et nad suudaksid arvestada  valijate soovide ja vajadustega ning  Sinu  igaveste seadustega,  et jätkuks rahva hea käekäik, suureneks usaldus ja austus ning  oleks tagatud inimväärikus.                    
 
Ole oma abi ja õnnistusega  Eesti kaitseväe, piirivalve, politsei ja päästeteenistuse ligi, toeta usu ja armastuse anniga meie meditsiinilist-  ja sotsiaalabi ning kõiki meie riiklikke struktuure ja neis töötavaid inimesi, et võiksime elada turavaliselt ja julgelt ning tunneksime end ühe pere, ühe ihu liikmetena, kes kannavad üksteise koormat. 
                
Me palume rahvusvaheliste ühenduste  - nagu ÜRO, NATO,  Euroopa Liit jt. - eest  nende ülesandes,  kaitsta  ja luua rahu ning aidata neid, kes on sõdade, terrori, vandalismi või  katastroofi ohvrid. Õpeta meid hoidma loodust, et me hoolimatusest ei saastaks ega hävitaks seda.  Juhata inimesi moraalse teadlikkuse suunaks, et suuaksime võita ennasthävitavaid sõltuvusi, epideemiaid ja kuritegevust. 
                
Me tuletame meelde piibellikku üleskutset olla Jumala kodakondsed ja pühade kaaskodanikud ning palume Eestimaa omavalitsuste ja vabaühenduste eest. Ärata koduarmastust ja koostöötahet lahendada kodupaiga igapäevaseid probleeme. Palume eriti nende pärast, kel ei ole kodu, tööd või kes on üksindusse jäetud. Anna meile silmi näha igas inimeses sinu palet ja sinu ülesannet, tuua neile rõõmu.
 
Enesetundmise ja -hindamise juured on usus. Me palvetame religioosse hariduse ja eetilise teadlikkuse  kasvu pärast. Aita, et usundiõpetus jõuaks igasse kooli ning  kogu meie üldhariduskool oleks väärtuspõhine. Aita, et koolivägivald asenduks armastuse ja rahuga, mille Jõululaps on meile toonud. Õnnista õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, et nad võiksid õppida Sinust.
            
Hoia meie rahvast ja kultuuri, iseäranis kristlikku rahvuskultuuri, jätkusuutlikuna. Kinnita oma Vaimu läbi meie vaimu ja elujõudu. Me palume soome-ugri rahvaste ja kõigi vähemusrahvuste püsimise pärast. Sa oled kinkinud eri keeled- ja meeled ning iseolemistahte, et Sinu maailm oleks rikas. Aita meil seda hoida.
 
Aita meid Sinu looduna jääda iseendaks ja täita ülesannet, mille oled meile annud.  Me palume Eestimaa meeste ja isade eest, et nad oleksid vastutustundlikud ja väärikad,  valmis hoolima ja teenima. Me palume  Eestimaa naiste ja emade eest, et neil jätkuks südamesoojust ja hingejõudu. Me palume perekondade pärast, et seal ei lõpeks armastus ja iga kodu võiks olla kindlus nii  väikesele kui suurele.
 
Kingi Issand, rahu ja jumaliku õnnistust eelolevatesse päevadesse,  inimsüdametese, kodudesse, perekondlikesse ja ühiskondlikes suhetesse. Me täname sind,  et võime siin tänast päeva alustada üheskoos  kõigele sellele mõeldes, erinevate inimestena, ka erinevate kirikute esindajatena, tundes end oma taevase Isa lastena ja palvetades üheskoos, nagu Jeesus meid on õpetanud.
See lehekülg on muudetud 09/12/10 @ 11:59AM.
Avaleht   Ajalugu   Uudised   Pildigalerii   Lingid   Kontakt   


+ | SiteX engine & design by InArmonia